Valtioneuvoston asetus YM/2022/91

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.12.2022 14.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus asuntosäästöpalkkioasetuksen 5 §:n muuttamisesta

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Anu Karjalainen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250067
Asia
Asuntosäästötilille kalenterivuosineljänneksittäin tehtävien talletusten enimmäismäärää esitetään korotettavaksi 3 000 eurosta 4 500 euroon. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen asuntosäästöpalkkioasetuksen 5 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Enimmäistalletusmäärän korottaminen mahdollistaa paremmin kahden asuntosäästäjän 1.1.2023 voimaan tulevan korotetun enimmäislainamäärän hyödyntämistä ja tukee yleisemmin ennakkosäästämistä ASP-tilille.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen