Valtioneuvoston päätös LVM/2022/137

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.12.2022 14.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Toimiluvat radiotoiminnan harjoittamiseen

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Sirpa Sillstén, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342184
Asia
Valtioneuvosto myöntää toimiluvat hakijoille radiotoiminnan harjoittamiseen päätösehdotuksen mukaisesti. Liikenne- ja viestintävirasto julisti (21.6.2022) haettavaksi toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan viraston määräyksessä M 70 määritellyt taajuudet. Hakuaika päättyi 31.8.2022. Liikenne- ja viestintävirasto myöntää toimiluvat niillä paikkakunnilla, joissa taajuuksista ei ole niukkuutta. Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) mukaan valtioneuvosto tekee ohjelmistotoimilupaa koskevan ratkaisun, jos kaikille hakijoille ei ole myönnettävissä taajuuskapasiteettia tai ohjelmistotoimiluvan myöntämisellä voi olla huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen. Valtioneuvoston toimivaltaan kuuluvat hakemukset siirrettiin 25.10.2022 Liikenne- ja viestintävirastosta valtioneuvoston käsittelyyn. Valtioneuvosto myöntää ohjelmistoluvat sähköisen viestinnän palveluista annetun lain nojalla pyrkien tasapainoisesti sananvapauden edistämiseen, radio-ohjelmiston monipuolisuuden turvaamiseen, yleisön erityisryhmien tarpeiden huomioimiseen sekä taajuuksien tehokkaan käytön edistämiseen. Valtioneuvosto huomioi lisäksi hakijan edellytykset pitkäjänteisen radiotoiminnan harjoittamiseen. Tällä hakukierroksella toimiluvat myönnetään toimilupakaudelle 1.1.2023-31.12.2029.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää toimiluvat radiotoiminnan harjoittamiseen päätösehdotuksen mukaisesti ja hylkää muut hakemukset
Vaikutukset
Toimiluvanvarainen radiotoiminta säilyy Suomessa pääosin ennallaan, eli ohjelmistojen tarjonta sekä radiotoiminnan omistuspohja pysyvät laajana ja monipuolisena. Muutaman kanavan kuuluvuusalue laajenee, ja uusia toimijoita tulee kolme.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen