Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/134

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.12.2022 14.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi Säteilyturvakeskuksesta sekä säteilylain muuttamisesta (HE 137/2022 vp; EV 139/2022 vp)

HE 137/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Helena Korpinen, Hallitussihteeri p.029 5163317
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Säteilyturvakeskuksesta sekä lain säteilylain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 30 päivänä joulukuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen