Tehtävään määrääminen UM/2022/233

« Tasavallan presidentin esittely 9.12.2022 11.00

Ulkoministeriö

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Henkilöstöjohtaja Kirsti Pohjankukka, p. 029 5350038

Asia

Ulkoasiainneuvos Erik af Hällström (ulkoministeriö) Mumbaissa (Intia) olevan pääkonsulaatin päällikön tehtävään 1.1.2023 lukien

Esitys

Tasavallan Presidentti määrää ulkoasiainneuvos Erik af Hällströmin Mumbaissa olevan pääkonsulaatin päällikön tehtävään 1.1.2023 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.