Sosiaali- ja terveysministeriön asetus STM/2022/210

« Raha-asiainvaliokunta 20.12.2022 14.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2023

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Hallitussihteeri Anne Vänskä, p. +358 295 163 507

Asia

Asetusehdotuksessa esitetään, että vuonna 2023 turkistuottajien vuosiloman enimmäismääräksi säädettäisiin 18 päivää ja lisävapaan enimmäismääräksi säädettäisiin 120 tuntia turkistuottajaa kohti. Enimmäismäärät pysyisivät samoina kuin vuonna 2022. Asetus tulisi voimaan 1.1.2023 ja olisi voimassa 31.12.2023 asti.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Valtion vuoden 2023 talousarvion momentille 33.80.41 (valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin) on varattu 1 900 000 euron suuruinen kahden vuoden siirtomääräraha. Lisäksi turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin olisi kalenterivuonna 2023 käytettävissä vuodelta 2022 siirtyvää määrärahaa arviolta 549 302 euroa. Kalenterivuonna 2023 on siten käytettävissä määrärahaa arviolta yhteensä 2 449 302 euroa. Vuoden 2023 aikana tosiallisesti toteutuvien turkistuottajien lomituspalvelujen kustannusten arvioidaan olevan 1 576 391,77 euroa. Käytännössä kalenterivuoden 2023 aikana tullaan käyttämään turkistuottajien lomituspalvelujen määrärahaa arviolta 1 570 000 euroa.

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.