Sosiaali- ja terveysministeriön asetus STM/2022/214

« Raha-asiainvaliokunta 20.12.2022 14.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2023 myönnettävästä avustuksesta

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Hallitussihteeri Kaisu Ahtola, p. +358 295 163 785

Asia

Asetuksella säädettäisiin työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin myönnettävän avustuksen suuruudesta sekä avustuksen kohdentamisesta yliopistoille, Työterveyslaitokselle, yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan ylläpitämille terveysasemille. Lisäksi säädettäisiin suoritettavien korvausten hakemisesta, koulutuspaikkasopimusten sisällöstä ja avustuksen käytöstä tehtävistä selvityksistä. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023, ja se olisi voimassa vuoden 2023 loppuun. Asetusta sovellettaisiin vuodelta 2023 maksettaviin korvauksiin.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Nyt annettavalla asetuksella myönnetään Työterveyslaitokselle valtion talousarvion rajoissa valtion varoista avustusta niihin kustannuksiin, jotka aiheutuvat yliopistoille, yksityisille terveyspalvelujen tuottajille, työnantajan ylläpitämille terveysasemille ja Työterveyslaitokselle niiden antamasta työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta. Momentin 33.70.51 (Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin) kokonaismääräraha vuodelle 2023 on 2 900 000 euroa.

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.