Viran täyttäminen SM/2022/101

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.12.2022 13.00

Sisäministeriö

Kriisinhallintakeskuksen johtajan viran täyttäminen

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Kalle Kekomäki, Neuvotteleva virkamies p.029 5488252
Esitys
Valtioneuvosto nimittää Kriisinhallintakeskuksen johtajan virkaan filosofian maisteri Kirsi Henrikssonin ajalle 1.1.2023 - 31.12.2027
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.