Valtioneuvoston selonteko UM/2022/240

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.12.2022 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa (Operation Inherent Resolve, OIR).

VNS 14/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Annika Naskila, p. +358 295 351 157

Asia

Eduskunnalle annetaan sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain (211/2006) 3 §:n 1 momentin mukainen valtioneuvoston selonteko. Suomi valmistautuu jatkamaan osallistumista OIR-operaatiossa noin 75 sotilaalla 1.1.2023-31.12.2024 sisältäen osallistumisen koulutus- ja neuvonantotehtäviin Irakissa, mukaan lukien operatiivisen neuvonannon, tarvittavan omasuojan sekä osallistumisen tarpeellisiin esikunta-, hallinto- ja tukitehtäviin.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä OIR-operaatiossa Irakissa

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Vuoden 2023 osalta kustannukset osallistumisesta OIR-operaatioon olisivat ulkoministeriön pääluokassa momentilla 24.10.20 Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot noin 8,4 miljoonaa euroa sisältäen rotaatiokoulutuksen kustannukset, jotka katetaan momentin 24.10.20 käyttösuunnitelman kohdasta 5. Yhteiset menot, ja puolustusministeriön pääluokassa momentilla 27.30.20 Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot noin 7,3 miljoonaa euroa. Osallistumisen jatkaminen voidaan toteuttaa valtioneuvoston vuosien 2023-2026 julkisen talouden suunnitelmassa sotilaalliseen kriisinhallintaan osoitettujen määrärahojen puitteissa. Vuoden 2023 osalta kustannukset on sisällytetty vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja sen täydennykseen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.