Valtioneuvoston selonteko UM/2022/240

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.12.2022 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa (Operation Inherent Resolve, OIR).

VNS 14/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Annika Naskila, Lainsäädäntöneuvos p.029 5351157
Asia
Eduskunnalle annetaan sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain (211/2006) 3 §:n 1 momentin mukainen valtioneuvoston selonteko. Suomi valmistautuu jatkamaan osallistumista OIR-operaatiossa noin 75 sotilaalla 1.1.2023-31.12.2024 sisältäen osallistumisen koulutus- ja neuvonantotehtäviin Irakissa, mukaan lukien operatiivisen neuvonannon, tarvittavan omasuojan sekä osallistumisen tarpeellisiin esikunta-, hallinto- ja tukitehtäviin.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä OIR-operaatiossa Irakissa
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Vuoden 2023 osalta kustannukset osallistumisesta OIR-operaatioon olisivat ulkoministeriön pääluokassa momentilla 24.10.20 Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot noin 8,4 miljoonaa euroa sisältäen rotaatiokoulutuksen kustannukset, jotka katetaan momentin 24.10.20 käyttösuunnitelman kohdasta 5. Yhteiset menot, ja puolustusministeriön pääluokassa momentilla 27.30.20 Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot noin 7,3 miljoonaa euroa. Osallistumisen jatkaminen voidaan toteuttaa valtioneuvoston vuosien 2023-2026 julkisen talouden suunnitelmassa sotilaalliseen kriisinhallintaan osoitettujen määrärahojen puitteissa. Vuoden 2023 osalta kustannukset on sisällytetty vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja sen täydennykseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen