Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/157

« Tasavallan presidentin esittely 20.12.2022 14.30

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta (HE 7/2021 vp; EV 171/2022 vp)

HE 7/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Leena Mäkipää, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150082
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rikoslain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen