Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/130

« Tasavallan presidentin esittely 29.12.2022 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 196/2022 vp, EV 158/2022 vp)

HE 196/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Jarkko Rapala, p. 029 5163315

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 12 päivänä tammikuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.