Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/192

« Tasavallan presidentin esittely 20.12.2022 14.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain 3 luvun väliaikaisesta muuttamisesta ja sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 302/2022 vp; EV 196/2022 vp)

HE 302/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Eva Ojala, Neuvotteleva virkamies p.029 5163201
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sairausvakuutuslain 3 luvun väliaikaisesta muuttamisesta ja lain sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja määrää lain sairausvakuutuslain 3 luvun väliaikaisesta muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023 ja lain sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta tulemaan voimaan 21 päivänä joulukuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen