Ulkoministeriön asetus UM/2022/253

« Raha-asiainvaliokunta 20.12.2022 14.00

Ulkoministeriö

Ulkoministeriön asetus ulkoasianhallinnon suoritteiden maksuista

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Talousjohtaja Risto Hakoila, p. +358 295 351 287

Asia

Ehdotetaan säädettäväksi uusi ulkoministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista (jäljempänä asetus). Asetus olisi voimassa 1.1.2023 – 31.8.2023 välisen ajan. Asetus annettaisiin valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla ja sillä kumottaisiin nykyinen ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annettu ulkoministeriön asetus vuosina 2020-2022 (650/2020). Edustusta vailla oleville EU-kansalaisille myönnettävän hätämatkustusasiakirjan maksua ehdotetaan korotettavan 20 eurolla 195 euroon vastaamaan kansallisen hätäpassin maksua. Tämän lisäksi maksuasetukseen ehdotetaan tehtäväksi lainsäädännön muutoksista tapahtuneet tarpeelliset tekniset muutokset ja maksuttomien suoritteiden osalta asetuksen 8 §:ää selkeytettäisiin.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Asetuksella arvioidaan kerättävän tuottoja vuonna 2023 noin 11 665 000 euroa. EU kansalaisille myönnettävien hätämatkustusasiakirjojen maksujen korotuksen taloudellinen vaikutus arvioidaan marginaaliseksi. Suomen EU kansalaisille myöntämien hätämatkustusasiakirjojen määrät ovat keskimäärin olleet pienet ja niitä on vuosittain myönnetty alle sata. EU hätämatkustusasiakirjaa koskevalla hinnantarkistuksella tai asetuksen sisällöllisillä muutoksilla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia asiakkaisiin. Kokonaisuudessaan maksuasetuksen uudistuksella ei arvioida olevan merkittäviä tuloja tai menoja lisääviä vaikutuksia.

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.