Valtioneuvoston asetus STM/2022/246

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.12.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Liisa Katajamäki, Hallitusneuvos p.029 5163329
Asia

Asetuksessa ehdotetaan muutettavaksi vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annettua valtioneuvoston asetusta. Esityksen mukaan asetuksen 1 §:ään tehtäisiin hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuvat tekniset muutokset siten, että kunnan tilalle vaihdettaisiin hyvinvointialue. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Asetuksella ei ole itsenäisiä valtiontaloudellisia vaikutuksia. Ehdotetut muutokset ovat teknisiä. Asetus päivitetään vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevia käsitteitä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen