Valtioneuvoston yleisistunto 29.12.2022 VN 113/2022

Istunnon ajankohta 29.12.2022 13.00

29.12.2022 15.01 Päätösluettelo

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön finanssiasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected]. Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.