Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/137

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.12.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta (HE 172/2022 vp; EV 185/2022 vp)

HE 172/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Virve Haapajärvi, Hallitusneuvos p.+35 8295047027
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kilpailulain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen