Toimikunnan asettaminen VNK/2022/116

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2022 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Kestävyyspaneelin asettaminen toimikaudeksi 1.1.2023 - 31.12.2025

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Taina Kulmala, p. +358 295 160 184

Asia

Kestävyyspaneelin tavoitteena on tuoda tiedeyhteisön toimijat ja ministeriöiden virkakunnan edustajat tiiviimmin yhteen ja varmistaa, että kestävän kehityksen edistäminen on hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti laaja-alaista, tutkittuun tietoon perustuvaa ja yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Valtioneuvoston asettama kestävyyspaneeli on riippumaton tiedepaneeli, jonka tehtävänä on arvioida ja edistää laaja-alaisesti, integroidusti ja johdonmukaisesti yhteiskunnan kestävyyttä Suomessa. Paneelin tehtävänä on 1) arvioida ja ennakoida yhteiskunnan kestävyyttä laaja-alaisesti, 2) arvioida yhteiskunnan kestävyyteen vaikuttavia tavoitteenasetteluja sekä 3) yleensä edistää kestävyyttä vahvistavien toimien hyväksyttävyyttä yhteiskunnassa. Paneeli pyrkii vaikuttamaan laajasti yhteiskunnassa, ja sen erityistehtävänä on tukea Suomen kestävän kehityksen toimikuntaa, joka on pääministerin johtama yhteiskunnan päättäjistä koostuva vaikuttajafoorumi. Kestävyyspaneeli tiivistää yhteistyötä eri tiedepaneelien välillä ja voi harkintansa mukaan suorittaa muitakin kestävän kehityksen edistämisen tietopohjaan liittyviä tehtäviä. Paneelin työ tukee valtioneuvoston yleisempiä tavoitteita päätöksenteon tietopohjan vahvistamisesta ja paneelin työtä voidaan hyödyntää laaja-alaisesti valtioneuvostossa erityisesti kestävyyskysymyksien käsittelyssä.

Esitys

Valtioneuvosto asettaa kestävyyspaneelin toimikaudeksi 1.1.2023 – 31.12.2025.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.