Valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2022 VN 110/2022

Istunnon ajankohta 15.12.2022 13.00

15.12.2022 14.06 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.