Valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2022 VN 110/2022

Istunnon ajankohta 15.12.2022 13.00 | Paikka: Helsinki

15.12.2022 14.06 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Taina Kulmala, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295160184

Kestävyyspaneelin asettaminen toimikaudeksi 1.1.2023 - 31.12.2025

Merja Saaritsa-Lantta, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295160270

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

Sisäministeriö

Kukka Krüger, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488270

Valtioneuvoston päätös turvapaikanhakijoiden ottamisesta Suomeen

Puolustusministeriö

Leila Maïche-Plathan, Neuvotteleva virkamies p.029 5140438

Virkavapauden myöntäminen puolustusministeriön tutkimusjohtajalle

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Petteri Kauppinen, Opetusneuvos p.+35 8295330147

Suomen edustajat Euroopan eteläisen observatorion (ESO) neuvostossa

Elina Anttila, Hallitussihteeri p.+35 8295330184

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteerin virkaan nimittäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Satu Karppanen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163549

Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallisesta ikäohjelmasta vuoteen 2030