Viran täyttäminen VM/2022/260

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön alivaltiosihteerin viran täyttäminen

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Hallitussihteeri Toni Tuomainen, p. +35 8295530411

Esitys

Valtioneuvosto nimittää valtiovarainministeriön alivaltiosihteerin virkaan valtiotieteiden tohtori Leena Mörttisen ajalle 1.1.2023-31.12.2027

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Yhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.