Viran täyttäminen OKM/2022/90

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2022 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteerin virkaan nimittäminen

Ministeri

Petri Honkonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Elina Anttila, p. +358 295 330 188

Esitys

Valtioneuvosto nimittää opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteerin virkaan lakimies, oikeustieteen maisteri Ville Toron 1.2.2023 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Nimitysmuistio *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.