Lautakunnan asettaminen STM/2022/229

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2023 – 31.12.2027

Ministeri

Hanna Sarkkinen

Esittelijä

Hallitussihteeri Katariina Pursimo, p. +358 295 163 372

Asia

KOKOONPANO: Päätoimiset puheenjohtajat (nimitetty toistaiseksi): varatuomari Silja Romo varatuomari Jukka Lilleberg varatuomari Olli Häkkinen Sivutoimiset puheenjohtajat: oikeustieteen kandidaatti Kirsi Pohjolainen varatuomari Heidi Nummela varatuomari Jan Hjelt oikeustieteen kandidaatti Jaana Rissanen Lakimiesjäsenet: oikeustieteen kandidaatti Outi Aalto varatuomari Jaakko Hannula varatuomari Henna Huhtamäki varatuomari Riitta-Maija Jouttimäki oikeustieteen kandidaatti Arita Kaario oikeustieteen maisteri Mari Kuuvalo oikeustieteen kandidaatti Marjaana Maisonlahti oikeustieteen kandidaatti Ari Pulkkinen varatuomari Susanna Siitonen oikeustieteen maisteri Nico Steiner oikeustieteen maisteri Milja Tiainen varatuomari Eeva Vahtera oikeustieteen maisteri Anniina Alaluusua-Listola Lakimiesjäsenten varajäsenet: oikeustieteen kandidaatti Eva Aalto oikeustieteen maisteri Silja Dahlgren oikeustieteen maisteri Kaisu Harju-Kolkka varatuomari Mikko Horko oikeustieteen kandidaatti Kirsi Hyttinen oikeustieteen kandidaatti Elina Isaksson varatuomari Pekka Järvinen varatuomari Päivi Kantanen oikeustieteen maisteri Milla Mustamäki oikeustieteen kandidaatti Eva Ojala varatuomari Eija Piirilä oikeustieteen maisteri Kirsi Salo oikeustieteen kandidaatti Carita Wuorenjuuri Lääkärijäsenet: lääketieteen tohtori Juha Nevalainen lääketieteen tohtori Leea Muhonen lääketieteen lisensiaatti Heikki Pärnänen työterveyshuollon erikoislääkäri Kristiina Mukala lääketieteen tohtori, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Teemu Helkamaa lääketieteen lisensiaatti, fysiatrian erikoislääkäri Saija Paavola psykiatrian erikoislääkäri Tuija Räisänen Lääkärijäsenten varajäsenet: lääketieteen lisensiaatti, neurologian erikoislääkäri Hanna Kaltiainen Muutoksenhakijoiden olosuhteita tuntevat jäsenet: Työnantajayhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta nimetyt jäsenet työmarkkina-asiamies Juha Knuuti asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara asiantuntija Katja Miettinen varajäsenet johtava työmarkkina-asiamies Suvi Kämäri työmarkkinalakimies Maarit Lehtinen asiantuntija Mikko Vieltojärvi verojohtaja Anita Isomaa Edustavimpien yrittäjäjärjestöjen ja maatalousyrittäjäjärjestöjen ehdotuksesta määrätyt jäsenet asiantuntija Atte Rytkönen-Sandberg varajäsen lakimies Maire Lumiaho Työntekijäin ja toimihenkilöiden ammattiyhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta määrätyt jäsenet työura- ja eläkeasioiden päällikkö Sinikka Näätsaari tutkimuspäällikkö Antti Veirto ekonomisti Seppo Nevalainen johtava asiantuntija Katri Ojala varajäsenet johtava neuvonantaja Keijo Karhumaa johtava asiantuntija Emmi Venäläinen sosiaalipoliittinen asiantuntija Egëzona Kllokoqi-Bublaku sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija Ida Nummelin sosiaali- ja työympäristöasiantuntija Sari Kola Edustavimpien etuudensaajia edustavien järjestöjen ehdotuksesta määrätyt jäsenet toiminnanjohtaja Timo Kokko lakimies Oskari Korhonen lakimies Henrik Gustafsson edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti varajäsenet erityisasiantuntija Irene Vuorisalo toimitusjohtaja Helena Ylikylä-Leiva toiminnanjohtaja Anne Viita toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen lakimies Elias Vartio Työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevat jäsenet: Työnantajayhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta määrätyt jäsenet asiantuntija Suvi Lahti-Leeve asiantuntija Katja Leppänen asiantuntija Antti Tanskanen varajäsenet lakimies Jenni Nisametdin lakiasiainjohtaja Markus Äimälä asiantuntija Hannu Ylänen johtava asiantuntija Markku Rajamäki johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari veroasiantuntija Lauri Lehmusoja Työntekijäin ja toimihenkilöiden ammattiyhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta määrätyt jäsenet työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen ekonomisti Heikki Taulu lakimies Samppa Koskela varajäsenet lakimies Inka Douglas juristi Sanna Rantala työmarkkinaekonomisti Eugen Koev erityisasiantuntija Miika Sahamies ekonomisti Tytti Naukkarinen työvoimapoliittinen asiantuntija Alli Tiensuu

Esitys

Valtioneuvosto asettaa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimikaudeksi 1.1.2023 - 31.12.2027 ehdotetussa kokoonpanossa

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.