Valtioneuvoston asetus STM/2022/213

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 1 §:n muuttamisesta

Ministeri

Hanna Sarkkinen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Eva Ojala, p. +358 295 163 201

Asia

Sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 1 §:ää ehdotetaan muutettavaksi. Asetukseen ehdotetaan tehtäväksi hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuvat muutokset. Kyse on teknistyyppisistä, terminologisista muutoksista.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Asetuksesta ei aiheudu taloudellisia vaikutuksia julkiselle taloudelle. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.