Valtioneuvoston asetus LVM/2022/133

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2022 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Iida Huhtanen, Hallitussihteeri, esittelijä p.029 5342613
Asia
Ilmailulta rajoitetuista alueista annettua valtioneuvoston asetusta (930/2014) sekä sen liitteitä 1-3 esitetään muutettavaksi. Asetuksen liitteessä 1 säädetään kieltoalueiden koordinaateista, liitteessä 2 rajoitusalueiden koordinaateista ja liitteessä 3 tilapäisten erillisvarausalueiden koordinaateista. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 20 päivänä huhtikuuta 2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Valtioneuvoston asetus tulee päivittää vastaamaan ehdotettuja muutoksia ilmailulta rajoitettuihin alueisiin Puolustusvoimien toimintaedellytysten ja ydinvoimalaitosten toiminnan turvaamiseksi sekä ilmatilan käytön tehostamiseksi. Muutoksilla ei ole vaikutusta lentoturvallisuuteen, ilmaliikenteen sujuvuuteen eikä lentomeluun.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen