Määrärahan jako TEM/2022/212

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan jakaminen alueellisiin muutostilanteisiin

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Johtava asiantuntija Petra Stenfors, p. +358 295 047 282

Asia

Esitetään jaettavaksi vuoden 2020 talousarvion momentin 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, siirtomääräraha 3 v.) määrärahaa 950 000 euroa ja vuoden 2021 talousarvion määrärahaa 416 000 euroa maakuntien liitoille, jotka toimivat alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021) 6 §:n 3 momentin mukaisina aluekehittämisviranomaisina, itäisen Suomen elinvoiman ja muutoskyvykkyyden vahvistamiseen sekä alueiden ennakoidun rakennemuutoksen toimiin ja elinkeinojen uudistumiseen.

Esitys

Valtioneuvosto päättää jakaa alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen vuoden 2020 talousarvion määrärahaa 950 000 euroa ja vuoden 2021 talousarvion määrärahaa 416 000 euroa itäisen Suomen elinvoiman ja muutoskyvykkyyden vahvistamiseen sekä alueiden ennakoidun rakennemuutoksen toimiin ja elinkeinojen uudistumiseen (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Vuoden 2020 talousarviossa momentilla 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, siirtomääräraha 3 v.) on jakamatta 950 000 euroa alueiden elinkeinoelämän ja työllisyyden elvyttämiseen ja vahvistamiseen. Valtioneuvoston päättäessä määrärahan jaosta esityksen mukaisesti, on jäljellä oleva määräraha jaettu täysimääräisesti. Vuoden 2021 talousarviossa momentilla 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, siirtomääräraha 3 v.) on jakamatta enintään 11 660 000 euroa. Tässä yhteydessä jaettaisiin tästä määrärahasta 416 000 euroa. Jakamatta jää tässä vaiheessa 11 244 000 euroa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.