Lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa TEM/2022/214

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Fingrid Oyj:lle

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Ylitarkastaja, esittelijä Johanna Juvonen, p. +35 8295064220

Asia

Fingrid Oyj:lle myönnetään lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Kristiinankaupungin kaupungissa ja Isojoen kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 2 x 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Kristinestad-Arkkukallio ja Mansikkamäki-Arkkukallio).

Esitys

Valtioneuvosto myöntää lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan Fingrid Oyj:lle

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio *
  2. päätösehdotus *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.