Tehtävään määrääminen MMM/2022/194

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission suomalaisen osapuolen jäsenen ja kahden varajäsenen vapauttaminen tehtävistään ja uuden jäsenen ja varajäsenten määrääminen

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Hallitussihteeri Thomas Aspholm, p. 029 5162203

Asia

Yhteinen suomalais-venäläinen rajavesistöjen käyttökomissio käsittelee Suomen ja Venäjän välisen rajavesistösopimuksen (SopS 26/1965) mukaisia asioita kuten rajavesistöjen hyväksikäyttöä, muuttamista ja suojelua sekä kalastusta koskevia kysymyksiä. Komissio valvoo sopimuksen noudattamista ja tarkkailee vesien tilaa rajavesistöissä. Komissio valvoo myös Suomen ja Venäjän välisen Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen toimeenpanoa. Kumpikin sopijapuoli määrää komissioon kolme jäsentä ja kolme varajäsentä ja nimittää yhden jäsenistään puheenjohtajakseen. Esitetään, että valtioneuvosto vapauttaisi suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission suomalaisen osapuolen jäsenen ja kaksi varajäsentä tehtävistään ja määräisi uuden jäsenen ja uudet varajäsenet 19.12.2022 alkaen seuraavasti. Vapautettava jäsen: ylijohtaja Leena Gunnar, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Uusi jäsen: johtaja Visa Niittyniemi, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Vapautettavat varajäsenet: majuri Samuli Murtonen, rajavartiolaitos johtaja Visa Niittyniemi, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Uudet varajäsenet: majuri Antti Virta, rajavartiolaitos vesitalousjohtaja Olli-Matti Verta, maa- ja metsätalousministeriö

Esitys

Valtioneuvosto vapauttaa suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission suomalaisen osapuolen jäsenen ja kaksi varajäsentä tehtävistään ja määrää uuden jäsenen ja uudet varajäsenet 19.12.2022 alkaen

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.