Ministereiden sijaisuudet VNK/2022/122

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2022 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Merja Saaritsa-Lantta, p. +35 8295160270

Esitys

Valtioneuvosto määrää ministerien sijaiset

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.