Valtioneuvoston asetus OM/2022/215

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2022 13.00

Oikeusministeriö

1) Valtioneuvoston asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 2) Valtioneuvoston asetus kunnalle maksettavasta korvauksesta asiantuntija-avustajan käyttämisestä huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa ja lapsen kuulemisessa tuomioistuimessa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, p. 029 5150260

Asia

Asetuksiin ehdotetaan tehtäväksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta sekä hyvinvointialueiden perustamisesta johtuvat tarpeelliset, teknisluontoiset muutokset. Asetukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta ja asetuksen kunnalle maksettavasta korvauksesta asiantuntija-avustajan käyttämisestä huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa ja lapsen kuulemisessa tuomioistuimessa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Vaikutukset

Asetusehdotuksilla ei ole taloudellisia vaikutuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.