Neuvottelukunnan asettaminen STM/2022/230

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2023 – 31.12.2025

Ministeri

Hanna Sarkkinen

Esittelijä

Hallitussihteeri Emmi Äärynen, p. +358 295 163 515

Asia

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunnan asettamista seuraavassa kokoonpanossa toimikaudeksi 1.1.2023 – 31.12.2025: Puheenjohtaja Kari Uotila, alue- ja kaupunginvaltuutettu Varapuheenjohtaja Minna-Liisa Luoma, johtava asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Jäsenet Raija Hynynen, asuntoneuvos, ympäristöministeriö henkilökohtainen varajäsen Antti Autio, yliarkkitehti, ympäristöministeriö Irene Nummela, asiantuntija, Kirkkohallitus henkilökohtainen varajäsen Kalle Kuusimäki, johtaja, Kirkkohallitus Eero Kivinen, sosiaalipoliittinen asiantuntija, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry henkilökohtainen varajäsen Timo Kokko, toiminnanjohtaja, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry Irene Vuorisalo, vanhusasiamies, Eläkeliitto ry henkilökohtainen varajäsen Anssi Kemppi, toiminnanjohtaja, Eläkeliitto ry Maarit Kuikka, toiminnanjohtaja, Kansallinen senioriliitto ry henkilökohtainen varajäsen Timo Vuori, edunvalvonnan suunnittelija, Kansallinen senioriliitto ry Ulla-Maj Wideroos, puheenjohtaja, Svenska pensiönärsförbundet rf henkilökohtainen varajäsen Berit Dahlin, toiminnanjohtaja, Svenska pensiönärsförbundet rf Jan Koskimies, toiminnanjohtaja, Eläkeläiset ry henkilökohtainen varajäsen Tuula Telin, varapuheenjohtaja, Eläkeläiset ry Esa Jämsen, geriatrian professori, Helsingin yliopisto henkilökohtainen varajäsen Mikaela von Bonsdorff, apulaisprofessori, Jyväskylän yliopisto Anni Lausvaara, toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto ry henkilökohtainen varajäsen Sari Elomaa, juristi, Vanhustyön keskusliitto ry Sari-Minna Tervonen, toiminnanjohtaja, Omaishoitajaliitto ry henkilökohtainen varajäsen Matti Mäkelä, projektipäällikkö, Omaishoitajaliitto ry Sami Uotinen, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto ry henkilökohtainen varajäsen Anna Haverinen, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry Pekka Paaermaa, hallitussihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö henkilökohtainen varajäsen Seija Viljamaa, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö

Esitys

Valtioneuvosto asettaa vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunnan 1.1.2023 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.