Virkavapauden myöntäminen PLM/2022/88

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2022 13.00

Puolustusministeriö

Virkavapauden myöntäminen puolustusministeriön tutkimusjohtajalle

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Leila Maïche-Plathan, p. 029 5140438

Asia

Valtiotieteiden tohtori Juha Martelius on hakenut virkavapautta tutkimusjohtajan virasta puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston apulaisosastopäällikön viran hoitamisen ajalle 1.1.2023-31.12.2027.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää valtiotieteiden tohtori Juha Marteliukselle palkatonta virkavapautta puolustusministeriön tutkimusjohtajan virasta ajalle 1.1.2023-31.12.2027

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.