Muutos neuvoston kokoonpanossa TEM/2022/208

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työneuvoston kokoonpanon muuttaminen 31.3.2024 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Katariina Jämsén, p. 029 5047143

Asia

Elinkeinoelämän keskusliitto ehdottaa, että eläkkeelle jäännin vuoksi työneuvostosta eroa pyytäneen lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölän tilalle jäseneksi määrättäisiin asiantuntija Suvi Lahti-Leeve ja että Suvi Lahti-Leeven tilalle varajäseneksi määrättäisiin johtava asiantuntija Antti Vaaja.

Esitys

Valtioneuvosto vapauttaa lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölän työneuvoston jäsenen tehtävästä 15.12.2022 alkaen ja määrää hänen tilalleen työneuvoston jäseneksi samasta ajankohdasta lukien asiantuntija Suvi Lahti-Leeven työneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.3.2024 saakka. Valtioneuvosto vapauttaa asiantuntija Suvi Lahti-Leeven työneuvoston varajäsenen tehtävästä 15.12.2022 alkaen ja määrää hänen tilalleen työneuvoston varajäseneksi samasta ajankohdasta lukien johtava asiantuntija Antti Vaajan työneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.3.2024 saakka.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.