Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen OKM/2022/98

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2022 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri

Petri Honkonen

Esittelijä

Ylijohtaja Atte Jääskeläinen, p. +35 8295330309

Esitys

Valtioneuvosto nimittää opetus- ja kulttuuriministeriön johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen filosofian maisteri Jonna Korhosen ajalle 1.1.2023-31.12.2023, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakituinen haltija Birgitta Vuorinen on virkavapaana

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio *
  2. ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.