Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2022/84

« Tasavallan presidentin esittely 29.12.2022 13.30

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 220/2022 vp; EV 229/2022 vp)

HE 220/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Johtava asiantuntija, esittelijä Berit Kiuru, p. 029 5488283

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta, lain henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain 13 §:n muuttamisesta ja lain sosiaalihuoltolain 11 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.