Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2022/90

« Tasavallan presidentin esittely 29.12.2022 13.30

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 252/2022 vp; EV 209/2022 vp)

HE 252/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Johtava asiantuntija, esittelijä Kukka Krüger, p. 029 5488270

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 19 päivänä tammikuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.