Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2022/81

« Tasavallan presidentin esittely 29.12.2022 13.30

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 annetun lain muuttamisesta (HE 210/2022 vp; EV 224/2022 vp)

HE 210/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Johtava asiantuntija, esittelijä Nina Routti-Hietala, p. 029 5488242

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.