Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/186

« Tasavallan presidentin esittely 29.12.2022 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 226/2022 vp; EV 200/2022 vp)

HE 226/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Pauliina Pitkänen, p. 029 5530395

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä määrää lain arvonlisäverolain muuttamisesta ja lain oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta tulemaan voimaan 30 päivänä joulukuuta 2022 sekä määrää lain ennakkoperintälain 31 ja 35 §:n muuttamisesta ja lain Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 6 b §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.