Eduskunnan kirjelmä VM/2022/278

« Tasavallan presidentin esittely 29.12.2022 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä sen johdosta, että eduskunta on lakialoitteen pohjalta hyväksynyt lain tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoihin perustuvista lisävähennyksistä verotuksessa, lain verontilityslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, lain tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, lain verontilityslain 12 ja 12 f §:n muuttamisesta ja lain tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta (EK 59/2022 vp; LA 69/2022 vp)

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Veroasiantuntija, esittelijä Tiia Hyysalo, p. +35 8295530407

Asia

Kansanedustaja Matias Mäkynen sd ym. ovat tehneet lakialoitteen laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoihin perustuvista lisävähennyksistä verotuksessa ja verontilityslain 12 ja 12 f §:n ja tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (LA 69/2022 vp).

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoihin perustuvista lisävähennyksistä verotuksessa, lain verontilityslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, lain tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, lain verontilityslain 12 ja 12 f §:n muuttamisesta sekä lain tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.