Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2022/66

« Tasavallan presidentin esittely 29.12.2022 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 228/2022 vp; EV 190/2022 vp)

HE 228/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Hallitusneuvos Marjaana Larpa, p. +358 295 330 480

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.