Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/136

« Tasavallan presidentin esittely 29.12.2022 13.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023—2027 sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 166/2022 vp; EV 166/2022 vp)

HE 166/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Markus Lounela, p. +358 295 162 052

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista, lain maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023—2027, lain Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta ja lain Ruokavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.