Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/140

« Tasavallan presidentin esittely 29.12.2022 13.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain ja kolttalain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta (HE 164/2022 vp; EV 165/2022 vp)

HE 164/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen, p. +358 295 162 153

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta, lain porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain muuttamisesta, lain kolttalain muuttamisesta ja lain maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.