Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/138

« Tasavallan presidentin esittely 29.12.2022 13.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle tiettyjä pinta-ala- ja eläinperusteisia tukia koskeviksi laeiksi (HE 165/2022 vp; EV 164/2022 vp)

HE 165/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Katri Aho, p. 029 5162235

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Euroopan unionin suorista viljelijätuista, lain eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista, lain tiettyjen Euroopan unionin ja kansallisten maatalouden tukien toimeenpanosta ja lain maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.