Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/137

« Tasavallan presidentin esittely 29.12.2022 13.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 163/2022 vp; EV 182/2022 vp)

HE 163/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Sami Niemi, p. 029 5162391

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.