Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/139

« Tasavallan presidentin esittely 29.12.2022 13.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (HE 169/2022 vp; EV 142/2022 vp)

HE 169/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Jukka Ränkimies, p. 029 5162488

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.