Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/137

« Tasavallan presidentin esittely 29.12.2022 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta (HE 172/2022 vp; EV 185/2022 vp)

HE 172/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitusneuvos Virve Haapajärvi, p. +358 295 047 027

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kilpailulain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.