Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/148

« Tasavallan presidentin esittely 3.2.2023 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle työlomajärjestelyä koskevan Japanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 206/2022 vp; EV 175/2022 vp)

HE 206/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Jarmo Tiukkanen, Hallitussihteeri p.+35 8295047355
Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy työlomajärjestelyä koskevan Japanin kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaa lain työlomajärjestelyä koskevasta Japanin kanssa tehdystä sopimuksesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen