Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/148

« Tasavallan presidentin esittely 3.2.2023 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle työlomajärjestelyä koskevan Japanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 206/2022 vp; EV 175/2022 vp)

HE 206/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitussihteeri Jarmo Tiukkanen, p. +35 8295047355

Esitys

Tasavallan Presidentti hyväksyy työlomajärjestelyä koskevan Japanin kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaa lain työlomajärjestelyä koskevasta Japanin kanssa tehdystä sopimuksesta

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.