Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/121

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.2.2023 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain muuttamisesta (HE 119/2022 vp; EV 237/2022 vp)

HE 119/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitussihteeri Timo-Jaakko Uotila, p. +35 8295047128

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 10 päivänä helmikuuta 2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.