Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/121

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.2.2023 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain muuttamisesta (HE 119/2022 vp; EV 237/2022 vp)

HE 119/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Timo-Jaakko Uotila, Hallitussihteeri p.+35 8295047128
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 10 päivänä helmikuuta 2023
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen