Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/188

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.2.2023 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta (HE 295/2022 vp; EV 244/2022 vp)

HE 295/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Anna Aaltonen, p. +35 8295047097

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.