Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2022/115

« Tasavallan presidentin esittely 16.2.2023 13.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen lentoliikenteestä Kambodžan kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 292/2022 vp; EV 235/2022 vp)

HE 292/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Erityisasiantuntja, esittelijä Inka Näkkäläjärvi, p. +35 8295342052

Esitys

Tasavallan Presidentti hyväksyy lentoliikenteestä Kambodžan kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaa lain lentoliikenteestä Kambodžan kanssa tehdystä sopimuksesta

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.