Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/143

« Tasavallan presidentin esittely 3.2.2023 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden huoneistotietojärjestelmää koskevien lakien muuttamisesta (HE 168/2022 vp; EV 167/2022 vp)

HE 168/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Timo-Ville Nieminen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162379
Esitys
Tasavallan presidentti vahvistaa lain huoneistotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta, lain asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta ja lain huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen