Toimiluvan myöntäminen OKM/2023/9

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.2.2023 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Luvat rekisteröidyille yhteisöille tai säätiöille perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Jari Rutanen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295330011
Asia
Hyväksytään Lauttasaaren yhteiskoulun säätiö sr:n perusopetuslain (628/1998) 7 §:ssä tarkoitettu opetuksen järjestämislupaa koskeva hakemus liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisesti. Hakemus hyväksytään ehdolla, että opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Lauttasaaren yhteiskoulun säätiö sr:lle lukiolain 4 §:n mukaisen lukiokoulutuksen järjestämisluvan. Lisäksi hyväksytään Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:n hakemus perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun opetuksen järjestämisluvan peruuttamisesta. Hakemus hyväksytään ehdolla, että valtioneuvosto myöntää Lauttasaaren yhteiskoulun säätiö sr:lle perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun opetuksen järjestämisluvan.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun Lauttasaaren yhteiskoulun säätiö sr:n opetuksen järjestämistä koskevan lupahakemuksen liitteen 2 mukaisesti sekä peruuttaa Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:n perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun opetuksen järjestämistä koskevan luvan liitteen 3 mukaisesti
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen