Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/143

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.2.2023 13.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden huoneistotietojärjestelmää koskevien lakien muuttamisesta (HE 168/2022 vp; EV 167/2022 vp)

HE 168/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Timo-Ville Nieminen, p. +358 295 162 379

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan presidentti vahvistaa lain huoneistotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta, lain asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta ja lain huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.